Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)

Khung túi lọc F7 (Bag filter F7) được thiết kế cho các tình huống đòi hỏi mức độ cao nhất của không khí sạch

Mỗi túi Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)  được gắn kết lai với nhau và có nhiều lớp vải lọc bên trong, với mục đích làm tăng hiệu quả lọc và  làm tăng hiệu quả tổng thể , chún ta có thể sử dụng Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)   như một bộ lọc không khí quan trọng hoặc như một bộ lọc sơ cấp để bảo vệ các bộ lọc tinh.

Vật liệu Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)  : Tổng hợp Extended Surface High Capacity Air Filter.

Các mối ghép của các túi lọc được sử dụng công nghệ cao để ép túi và các cạnh của Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)  và loại bỏ bất kỳ lỗ thoát khí nào từ các mũi kim may, cá miếng đệm hàn cho phép không khí đi vào túi một cách đồng đều mà không cần hệ thống phân phối khí hỗn loạn trong bộ lọc .

Mỗi túi được gia cố cẩn thận  để khung chắc chắn và bềnh vững.

Vật liệu Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)  được làm bằng sợi polypropylene chống phá và có sức mạnh vốn có lớn hơn so với kính vi. Nó cũng ít bị xử lý hoặc hệ thống bị hư hại.

Thông số kỹ thuật

Mọi chị tiết vui long liên hệ

Miss Hoa: 0938 566 909

mail: hoacnmt@gmail.com