TÚI LỌC BỤI

Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)

Khung túi lọc F7 (Bag filter F7) được thiết kế cho các tình huống đòi hỏi mức độ cao nhất của không khí sạch Mỗi túi Khung túi lọc F7 (Bag filter F7)  được gắn kết lai với nhau và có ...